100 Σόλο για Ντραμς… Τεύχος Β΄ … Νίκος Σκιαδάς

Ασκησιολόγιο με ολοκληρωμένα μουσικά θέματα για Ντραμς, με στόχο να εισάγει τον νέο μουσικό στην τεχνική του οργάνου.

Συμπεριλαμβάνει 100 σόλο τα οποία είναι ολοκληρωμένα μουσικά θέματα, και όχι απλές ασκήσεις, και ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο μουσικός της Ντραμς.

Η μελέτη των Σόλο οδηγεί στην βαθμιαία κατάκτηση της τεχνικής με την εισαγωγή νέων στοιχείων σε κάθε ένα από αυτά.

Το πρώτο τεύχος του βιβλίου απευθύνεται σε αρχάριους και μέσου επιπέδου μαθητές, ενώ το δεύτερο τεύχος σε μέσου επιπέδου και προχωρημένους μαθητές.

Ένα εξαιρετικό βιβλίο από το συγγραφέα μουσικό κρουστών Νίκος Σκιαδά και τις ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *